تعرفه ثبت دامین


دامین یک نام معتبر برای سایت است که از طریق آن میتوان به محتویات سایت دسترسی پیدا کرد
برای ثبت دامین IR داشتن شناسه ایرنیک الزامی است ساخت شناسه ایرنیک
برای سفارش کلیک کنیدپسوند

هزینه 1 ساله (تومان)

هزینه 5 ساله (تومان)

IR.

6000 20.000

IN.

35.000 175.000

COM.

40.000 200.000

NET.

45.000 225.000

ORG.

47.000 235.000

INFO.

50.000 250.000

 
برای برآورد قیمت پسوند های دیگر از فرم روبرو استفاده کنید