طراحی قالب اختصاصی


قالب یا واسط کاربری یکی از مهمترین اجزای یک سایت است ، بطوری که قالب تاثیر مستقیمی با کاربر سایت دارد
این قالب سایت است که کاربر را جذب میکند و باعث میشود کاربر برای بار دیگر از سایت شما دیدن کند
در فاسایت انواع قالب برای انواع اسکریپت ها و مدیریت محتواها پس از بررسی طراحی میشود
برای برآورد قیمت طراحی قالب حرفه ای از فرم روبرو استفاده کنید